Aan welke eisen moet een schip voldoen om te behoren tot het Nationaal maritiem erfgoed?

Criteria voor aanmelding en opname in het Register

Schepen dienen ouder te zijn dan vijftig jaar en een ligplaats te hebben in Nederland ofwel te varen onder Nederlandse vlag. Het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren of was typerend binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw.

  • Schepen die hieraan voldoen worden als Historisch Casco opgenomen in de Schepenlijst Historische Vaartuigen onder Klasse C.
  • Schepen waarvan daarnaast het uiterlijk en de relatie met het vroegere gebruik min of meer is behouden, maar die een goedgekeurd restauratieplan kunnen overleggen, worden voorlopig in de Schepenlijst opgenomen als Varend Monumentonder Klasse B.
  • Schepen, die aan de algemene criteria voldoen en waarvan het uiterlijk en de relatie met het vroegere gebruik in voldoende mate is behouden, worden in de Schepenlijst opgenomen als Varend Monument onder Klasse A.