Inspraak Handhaving te water bij Comissie MW dd 13-06-2024

 

Inspraak dd 13-06-2024 inzake de handhaving op het water in Amsterdam door de VRA en de SalonVloot Amsterdam. De volledige tekst van de inspraak vind u onder de video

 

Geachte Commissie MOW,

De rondvaartsector in Amsterdam is zwaar getroffen door recent gemeentelijk rondvaartbeleid. Bijna de hele branche procedeert tegen de gemeente, wat een treurige situatie is.

Het argument van de Gemeente dat dit nieuwe beleid de drukte en overlast op het water vermindert, is nooit overtuigend onderbouwd. Wat is drukte en wie veroorzaakt de overlast?

`Met dit argument mag verwacht worden dat zij tegelijkertijd alle middelen aangrijpt om illegaal veroorzaakte drukte en overlast te bestrijden. Gebeurt dit?  Zeker niet op het gebied van “snorren”, het illegaal, zonder exploitatievergunning tegen betaling vervoeren van passagiers over het water. Tot afgrijzen van onze leden worden zij dagelijks links en rechts ingehaald door boten waarvan het overduidelijk is dat kapitein en passagiers niets met elkaar te maken hebben.

De 12 plus regel

Daarnaast wordt er niet ook meer gehandhaafd op illegale vaart onder de 12+ regel. Handhaving laat ze rustig voorbij varen vanwege deze regel. In de 550 vergunningen zitten behoorlijk wat boten die tot maximaal 12 passagiers gaan. In dit segment vechten deze vergunninghouders dus ook eens tegen extra concurrenten. Zonder handhaving uwerzijds.

Hiermee wordt een ongelijk en oneerlijk speelveld toegelaten. Daarnaast is ook de veiligheid ernstig in het geding tenzij de vergunde rondvaart opgelegde regelgeving in deze zinloos is. Als er ooit iets misgaat qua veiligheid dan is de gemeente daar aansprakelijk voor. Er hebben al bedreigingen op steigers plaatsgevonden. Tot aan gehele families toe.

Binnen de VRA leeft hierover veel woede en onbegrip. In onze ogen gaat het hier om het veelvuldig plegen van zowel

  1. Een strafrechtelijk delict als
  2. Een economisch delict

Gelet hierop verwachten wij met spoed handhaving en een antwoord van de wethouder. Ook willen wij weten hoe precies de wethouder handhaaft of de handhaving gaat aanpassen want zo werkt het niet.

Moet het nu zo ver gaan komen dat wij als reders handhavingsverzoeken per geval moeten gaan indienen met naam boot, social-media-advertenties, websites, werving, en al wat niet meer?   Nog meer kosten voor reders die door uw beleid al het vuur aan de schenen wordt gelegd. Waarom betalen wij überhaupt nog VMR met zo’n beleid?

En tenslotte ben ik van mening dat de historische salonboten die uitsluitend op afspraak en met offerte aanvraag  uit het rondvaartbeleid gehaald dienen te worden.

 

 

 

Verslag zitting Raad van State op 5 Juni 2024

Salonvloot Amsterdam is woensdag 5 Juni op bezoek geweest bij de zitting van de Raad van State.

Hier kunt u de hele zitting terugvinden!

Waar ging de zitting Raad van State over?

De zitting ging over exploitatievergunningen voor reders van passagiersboten, zoals rondvaartboten en salonboten, in de binnenstad van Amsterdam. De gemeente heeft deze vergunningen in het verleden steeds verleend voor onbepaalde tijd, maar heeft deze nu opnieuw verleend voor bepaalde tijd. Om de groeiende drukte in de Amsterdamse binnenstad en op de grachten tegen te gaan, heeft de gemeente Amsterdam gekozen voor een nieuw vergunningenstelsel dat vanaf 2024 is ingegaan. Er worden maximaal 550 exploitatievergunningen verleend voor passagiersboten. Het feit dat er een maximum is gesteld aan het aantal vergunningen, heeft volgens de gemeente gevolgen voor de duur van de vergunning. Daarom moeten volgens de gemeente alle vergunningen voor onbepaalde tijd worden omgezet in vergunningen voor bepaalde tijd. Als zij dat niet doen, dan handelt ze in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn, aldus de gemeente. De rederijen zijn het hier niet mee eens en kwamen hiertegen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. De rechtbank stelde de gemeente in het gelijk. Naar het oordeel van de rechtbank is er “een dringende reden van algemeen belang” die rechtvaardigt dat het aantal vergunningen aan een maximum wordt gebonden. De Europese Dienstenrichtlijn schrijft voor dat vergunningen alleen voor bepaalde tijd kunnen worden verleend als er een vergunningenplafond geldt. De rederijen laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Uitspraak nog niet op woensdag 5 juni, deze volgt later.

Aangegeven is eerste tussenuitspraak op zijn vroegst in September

De zaak werd/wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Willemien den Ouden, Corinna Wissels en Adrienne de Moor-van Vugt. Zij deden na de zitting niet meteen uitspraak. Die volgt pas later. Wilt u op de hoogte blijven wanneer de uitspraak wordt gedaan? Volg ons.

 

 

 

 

 

Aanvraag Unesco Werelderfgoed lijst voor de Salonboten

—PERSBERICHT— 3 juni, 2024

 Amsterdamsche SalonVloot vraagt plaats op Werelderfgoedlijst

Stichting Amsterdamsche SalonVloot gaat een aanvraag doen bij de UNESCO.

De Historische salonboten, elektrisch aangedreven, in Amsterdam -die louter op afspraak met groepjes varen, en geen drukte en ook geen overlast veroorzaken- zijn bedreigd erfgoed, daar de varende monumenten volgens de gemeente Amsterdam -volgens Europa- in een loterij gestopt moeten worden. Voorzitter Reinhard Spronk van de stichting SalonVloot: “Het Historische Amsterdam is een stad gebouwd op het water. Een kwart van de gemeente Amsterdam bestaat uit water. Monumenten op het land worden beschermd, monumenten op het water worden in een grabbelton gegooid. Dat kan toch niet”.

Unesco Wereld erfgoed Salonboot Amsterdam

Geen subsidie nodig

We vragen niet om subsidies. We willen gewoon blijven varen, zodat we geld kunnen verdienen en daarmee het erfgoed kunnen bewaren voor de komende generaties, en hen die na hen komen. Behoud-door-gebruik is volgens de stichting ook de enige juist wijze om duurzaam met het erkend varend erfgoed om te gaan en continuïteit te kunnen waarborgen.

Aanvraag Unesco wereld erfgoed salonboot Amsterdam

Rechtszaak Raad van State

Momenteel zijn zo’n 35 -elektrisch aangedreven- erkende historische salonboten aangesloten bij de stichting SalonVloot. De aangesloten rederijen, en ook alle andere rederijen in Amsterdam, zitten in een rechtszaak voor behoud vergunning-onbepaalde-tijd en tegen de loterij, bij de Raad van State. Deze spraakmakende zaak begint in Den Haag aanstaande woensdag 5 juni.

De stichting gaat voor de Amsterdamsche SalonVloot vragen om de 14e Nederlandse plek op de Lijst van Werelderfgoed, voor volgend jaar als de stad Amsterdam haar 750-jarig bestaan viert.

https://salonvloot.amsterdam/

 

—Press Release—  3rd of  June, 2024

 

Amsterdam Saloonboat Fleet is requesting to be placed on World Heritage List

The Amsterdam based charity foundation  “SalonVloot” wants UNESCO to help protect the endangered Historic Saloon boats in the already protected Amsterdam Canal area.

The City of Amsterdam feels pressured by the European Union to introduce a lottery system for all commercial boats including historic ones (from before the 2nd world war). By revoking all operation-licenses the city would like to reign in the supposed bustle and nuisances of tourism and at same time retaining a level playing field for new operators. However, according to EU law, one can also make exceptions.

Reinhard Spronk, chairman of the charity: “Historic Amsterdam is a city built on water; monuments on land are protected, and monuments on the water are to be thrown into a tombola !”.

Upkeep on a historic -electric powered- saloonboat and operating to pay for it, is a lifestyle-job. We are not requesting any subsidies. What we want is to be able to continue doing our historic cruises, so we can make the money, as small family businesses, to maintain and safeguard our maritime heritage for the generations to come. Preservation-by-using-it is the key to sustainably keep and protect our historic saloonboat fleet and to guarantee continuity.

Amsterdam 750 years

Coming year Amsterdam will celebrate her 750th anniversary as a city. A fine year for the Amsterdam historic saloonboat fleet to be officially protected and recognized by the World.

https://salonvloot.amsterdam/

Introductie Amsterdamsche SalonVloot bij de Wethouder

Afgelopen 15 November 2023 hebben we een rondvaart gemaakt met de gemeente Amsterdam. Het betrof een werkgroep aangaande het Unesco wereld  erfgoed van de stad Amsterdam met collega’s van het Caraïbische deel van Nederland. Voor ons als stichting bestuur een mooie gelegenheid om onze ANBI Stichting te introduceren bij onze Wethouder Alexander Scholten.  Hij is de portefeuillehouder van monumenten en erfgoed. De wethouder om ons “Maritiem Erfgoed” onder de aandacht te brengen. Was een mooie vaart en na een korte toelichting van wat wij voor ogen hebben met onze  stichting wilde de wethouder graag met ons op de foto.

 

Ontmoeting wethouder Alexander Scholtens met de Anbi Stichting Amsterdamse SalonVloot

Petite aangeboden bij de gemeenteraad Amsterdam