Stichting Amsterdamsche SalonVloot

Doel

De Stichting Amsterdamsche SalonVloot zet zich in voor het behoud van van de klassieke historische salonboten in de grachten van Amsterdam. Voornamelijk salonboten die zich richten op kwalitatieve hospitality vaarten (geen single ticketverkoop / rondje rond de kerk).

Keurmerk voor “Lokale Rondvaart per Historische Salonboot” LOGO ANBI Salonvloot Amsterdam

Door het gewijzigde beleid van de gemeente Amsterdam is juist het bestaansrecht van deze schepen in gevaar gebracht. Geen van deze boten dragen bij aan de drukte op het water van Amsterdam. Hun eigenaren zien de drukte en overlast toenemen op de gracht waaraan zij part noch deel aan hebben. Het keurmerk ziet er op toe dat het belang van de bewoners van de stad groot is en dat daar rekening mee dient te worden gehouden.Het word tijd om een koppeling te maken tussen sociaal ondernemerschap en op Amsterdammers gerichte diensten.

Uitleg Rondvaartmarkt

In Amsterdam varen veel verschillende rondvaartboten. Van open sloepen tot grote, op toeristen gerichte, rondvaartboten. Beide categorieën richten zich voornamelijk op het rondje rond de kerk en op de toerist. Daarnaast vaart er ook nog een andere categorie, de Salonboten. Deze veelal mooie historische salonboten richten zich voornamelijk op gastheerschap voor de private en zakelijke rondvaart. Veelal op Nederlands en lokaal publiek. En bijna altijd maatwerk en op afspraak met een niet vaste afvaartlocatie.  Ooit zijn deze eigenaren begonnen uit liefde voor hun schip. Uit respect en het ambacht voor de veelal klassiek lijnen en hun historie. Veel van deze eigenaren verdienen respect voor hun goede rentmeesterschap. Middels het verhuren van deze boten blijft een belangrijk deel van ons maritiem erfgoed behouden voor de toekomst. Het behoort net als de historische binnenstad tot het cultureel erfgoed van Nederland.